2012 r.

Realizacje » 2012 r.

 

  • Wykonanie projektu technicznego modernizacji rozdzielni 110kV - zabudowa układu zabezpieczenia szyn i rezerwy lokalnej.
  • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni niskiego napięcia dla pompowni wody przemysłowej.
  • Modernizacja trzech GPZ w zakresie wymiany aparatów obwodów pierwotnych i wtórnych.
  • Wykonanie projektu technicznego modernizacji pól liniowych 110kV w stacji 220/110kV.
  • Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, udział w uruchomieniu w ramach modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/6kV.