2013 r.

Realizacje » 2013 r.

 

 • Opracowanie wytycznych projektowych dla dwóch rozdzielni 30kV dla klienta z branży hutniczej.
 • Projekt wykonawczy agregatu prądotwórczego oraz rozdzielni głównej wraz z bilansem mocy dla obiektu klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Dobór zabezpieczeń i automatyki EAZ, telemechaniki w ramach projektu skojarzonego źródła energii dla elektrociepłowni.
 • Projekt wykonawczy dla montażu i uruchomienia 6 szt. wyłączników w polach rozdzielni 110kV dla dystrybutora energii.
 • Projekt modernizacji pól SN dla trzech stacji GPZ dla dystrybutora energii.
 • Prace montażowe rozdzielnicy SN dla dystrybutora energii.
 • Pomiary i analiza profilu poboru energii dla klienta z branży transportowej.
 • Projekt, prefabrykacja i uruchomienie szaf softstartów 0,4 kV.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie układu automatyki SZR dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Projekt koncepcyjny modernizacji stacji wentylatorów dla klienta z branży górniczej.
 • Pomiary i analiza profilu poboru energii dla klienta z branży górniczej.
 • Projekt, prefabrykacja i uruchomienie szaf softstartów 0,4 kV zasilających pompy.
 • Projekt i nadzór autorski modernizacji GPZ w zakresie SN dla spółki dystrybucyjnej.
 • Projekt instalacji oświetleniowej na trzech obiektach instalacji odsiarczania.