2015 r.

Realizacje » 2015 r.

 • Prefabrykacja szafy sterowania i zabezpieczeń baterii kondensatorów 60kV, 70 MVAr.
  Konfiguracja zabezpieczeń, szkolenie personelu obsługi.
 • Rejestracja parametrów siei i analiza zarejestrowanych parametrów obiektu komunikacyjnego.
 • Projekt oświetlenia dla obiektu z branży medycznej.
 • Projekt i nadzór nad wykonaniem instalacji niskonapięciowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.
 • Projekt szaf konfiguracji pracy transformatorów jednofazowych 12kV.
 • Projekt oświetlenia obiektów instalacji odsiarczania spalin dla trzech elektrociepłowni.
 • Inwentaryzacja instalacji uziemiającej i wyrównania potencjałów dla obiektu medycznego.
 • Rejestracja parametrów sieci i analiza zarejestrowanych parametrów dla klienta z branży transportowej.
 • Projekt wykonawczy rozdzielnic 0,4kV dla elektrociepłowni.
 • Projekt techniczny instalacji 0,4 kV i słaboprądowych systemu łączności dla klienta z branży górniczej.
 • Projekt wykonawczy tras kablowych 6kV dla elektrociepłowni.
 • Projekt wykonawczy modernizacji rozdzielnic 0,4 kV dla klienta komunalnego.
 • Projekt modernizacji rozdzielnic 0,4 kV dla jednostki naukowo-badawczej.
 • Projekt i wykonanie układu zasilania rezerwowego w oparciu o agregat prądotwórczy dla klienta z branży transportowej.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie rozdzielnicy 0,4 kV zasilania rezerwowego dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Projekt, wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 0,5 kV dla klienta z branży górniczej.