Projektowanie

Oferta » Projektowanie

W obszarze projektowania na podstawie posiadanych uprawnień zajmujemy się:

  • kompleksowym wykonawstwem dokumentacji projektowych (inwentaryzacyjne,  modernizacyjne oraz wykonawcze i powykonawcze dla obiektów nowobudowanych),
  • opracowaniem projektów budowlanych,
  • kosztorysowaniem prac wynikłych na etapie projektowania,
  • uzgodnieniami branżowymi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej,
  • opracowaniem studiów wykonalności i opłacalności inwestycji.

 

Zakres naszych usług projektowych obejmuje kompleksowo w zakresie elektroenergetyki:

  • obwody pierwotne i wtórne stacji WN i NN,
  • obwody pomocnicze i telemechaniki stacji WN i NN,
  • sieci oraz stacje transformatorowe SN/nN,
  • rozdzielnice SN oraz nN,
  • układy automatyki zabezpieczeniowej oraz automatyki restytucyjnej.