Układy pomiarowe energii elektrycznej

Oferta » Układy pomiarowe energii elektrycznej

W ramach prowadzonej działalności, zajmujemy się kompleksową obsługą przyłączenia Klienta do sieci elektroenergetycznej (Od pozyskania Warunków Przyłączenia do zamknięcia inwestycji).

Zakres naszych usług obejmuje również przebudowy istniejących przyłączy i układów pomiarowych energii elektrycznej w uzgodnieniu z lokalnymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych.

Nasze modernizacje (w uzasadnionych przypadkach) poprzedzane są analizą poboru energii u Klienta oraz analizą parametrów energii elektrycznej i jakości zasilania w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 

 • budowa nowych przyłączy SN i nN układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej (w ramach kompleksowych inwestycji) 
 • modernizacja istniejących układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej (dostosowanie do wymagań stawianych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych celem możliwości skorzystania z zasady TPA „Third Party Access” – Swobodnego Wyboru Sprzedawcy) 
 • budowa / modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej wytwarzanej „brutto” (dla celów pozyskania „świadectw pochodzenia”)
 • usługi „optymalizacji” kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej (tzw. Opłaty dystrybucyjne), polegające na:
  • kompensacji  mocy biernej (przekroczenia opłaty dystrybucyjnej za przekroczenia tg j)
  • optymalizacji doboru mocy umownej (przekroczenia opłaty za moc zamówioną)
  • weryfikacji poprawności doboru taryfy dystrybucyjnej
 • Pomiary odbiorcze i pomontażowe w zrealizowanych instalacjach wykonane za pomocą posiadanych przyrządów pomiarowych. Miedzy innymi: