Wykonawstwo

Oferta » Wykonawstwo

 • Instalacje zasilania awaryjnego i rezerwowego:
  • systemy rezerwowego zasilania agregatami prądotwórczymi;
  • układy SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy);
  • systemy zasilania prądem stałym z bateriami akumulatorów;
  • układy bezprzewodowego zasilania UPS;
 • Instalacje siłowe, sterownicze, sygnalizacyjne.
 • Kompensacja mocy biernej nN i SN.
 • Układy napędowe (falowniki, softstarty).
 • Układy rozliczeniowe energii elektrycznej.
 • Układy obwodów wtórnych nN, SN, WN.
 • Modernizacje istniejących urządzeń rozdzielczych.
 • Układy automatyki zabezpieczeniowej.
 • Pomiary pomontażowe, rozruchy i uruchomienia instalacji.
 • Prefabrykacja:
  • szaf automatyki zabezpieczeniowej;
  • szaf rozdzielczych i sterowniczych;
  • pulpitów sterowniczych;
  • rozdzielnic nN;