ul. Kurta Aldera 44

41-506 Chorzów

Telefon

+32 757 82 51

Fax

+32 757 87 16

Certum est, quia impossibile est
Paweł Palka
Prezes Zarządu
pawel.palka@einzynieria.com.pl
Agnieszka Bartela
Prokurent
agnieszka.bartela@einzynieria.com.pl
NIP

6272733205

REGON

243040592

Dane KRS
Numer KRS

0000433337

Sąd rejestrowy

Sąd rejonowy Katowice-wschód w Katowicach. VII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.

Kapitał zakładowy

100 000,00 zł wpłacony w całości