Układy pomiarowe energii elektrycznej

W ramach prowadzonej działalności, zajmujemy się kompleksową obsługą przyłączenia Klienta do sieci elektroenergetycznej (Od pozyskania Warunków Przyłączenia do zamknięcia inwestycji).
Zakres naszych usług obejmuje również przebudowy istniejących przyłączy i układów pomiarowych energii elektrycznej w uzgodnieniu z lokalnymi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Nasze modernizacje (w uzasadnionych przypadkach) poprzedzane są analizą poboru energii u Klienta oraz analizą parametrów energii elektrycznej i jakości zasilania w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Opinie naszych klientów