Rozdzielnice Średniego Napięcia

1. Montaż i serwis

Nasze usługi serwisowe dla rozdzielnic średniego napięcia i aparatury średnich napięć obejmują następujące obszary działania:

Serwis dysponuje dokumentacją techniczną i wiedzą niezbędną do poprawnej i sprawnej wymiany wyłączników SN w ramach retrofitu rozdzielnic SN, zarówno typu otwartego, jak i wyłącznikowych członów ruchomych rozdzielnic okapturzonych.
Współpracując jednocześnie z producentami wyłączników (próżniowych i z SF6) poprawnie możemy zaadoptować napęd nowych wyłączników do wymogów starych członów ruchomych (bez zagrożenia blokowania napędu przez niepoprawne sprzęganie systemów blokad członu z wyłącznikiem, a przez to obniżenie jego trwałości). Na wszystkich zmodernizowanych przez nas członach przeprowadzane są niezbędne próby typu i funkcjonalne w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.

Zastosowanie w retroficie wyłączników o wyższych właściwościach techniczno-eksploatacyjnych w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność pracy w stosunku do oryginalnie zainstalowanych wyłączników małoolejowych typu SCI lub SC14 oraz WVK i WV32.

Przeprowadzamy kompleksową modernizację i retrofit rozdzielnic w izolacji powietrznej wyposażonych w nie produkowane już wyłączniki wszystkich typów (np. małoolejowe – SCI, IO, WMSWP itp; magnetowydmuchowe i SF6).

Zakres:

Oferujemy także przygotowanie dokumentacji technicznej modernizowanych pól rozdzielczych.

2. Typy modernizowanych rozdzielnic SN

Rozdzielnice typu RD1 i RD2

Obecnie do tego typu rozdzielnic oferujemy rozwiązanie retrofitu poprzez wymianę zużytych członów ruchomych pól wyłącznikowych na nowe lub regenerowane, wyposażone w nowoczesne wyłączniki próżniowe lub w izolacji SF6.

Rozdzielnica otwarta typu RSW

Dla tych rozdzielnic oferujemy rozwiązanie retrofitu poprzez wymianę zużytych członów ruchomych pól wyłącznikowych na nowe przy zastosowaniu wyłączników próżniowych. Oferta nasza obejmuje również wymianę pól pomiarowych oraz uziemników i modernizację obwodów wtórnych. Oferowany retrofit można przeprowadzić etapami minimalizując przerwy w ruchu. Nie ma potrzeby wymiany lub przekładania istniejących kabli.

Indywidualne rozwiązania

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz działowi projektowemu możemy przygotować indywidualne rozwiązania retrofitowe rozdzielnic SN także innych producentów niż ZWAR w oparciu o każdą dostępną na rynku krajowym aparaturę obwodów wtórnych jak i pierwotnych. Oprócz wymienionych powyżej rozwiązań proponujemy indywidualne rozwiązania retrofitowe czy modernizacje dowolnego typu rozdzielnic.

3. Typy modernizowanych rozdzielnic SN

Prace konserwacyjne prowadzi przeszkolony personel posiadający doświadczenie w kwestii indywidualnych charakterystyk rozdzielnic różnego typu, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producentów i stosownymi przepisami bezpieczeństwa

Zalecamy aby grupa serwisowa była wzywany do przeprowadzania prac serwisowych i naprawczych dotyczących rozdzielnicy, uwzględniając okres eksploatacji urządzenia. Serwis poinformuje o zalecanych odstępach czasu dla przeprowadzenia konserwacji, przeglądu i naprawy poszczególnych rozdzielnic.

Einżynieria Sp. z o.o., oferuje serwis i eksploatację szerokiego asortymentu przekaźników zabezpieczeniowych i sterowników polowych h dla średnich napięć. Doświadczenie, rzetelność, jakość wsparcia to główne elementy wpływające na postrzeganie nas na rynku.
Potrzeba retrofitu przekaźników i sterowników polowych w istniejących stacjach elektroenergetycznych i obiektach przemysłowych staje się coraz bardziej istotna ze względu na zagrożenie niezawodności wynikające ze starzejących się systemów oraz ze względu na potrzebę obniżania kosztów oraz występowania przerw ruchowych.

Zakres oferty serwisowej

Retrofi t systemu zabezpieczeń i sterowania:

4. Modyfikacje u klienta

Istniejące szafy zabezpieczeń i sterowania są modyfikowane na miejscu u klienta. Wymieniamy stare, przysparzające problemów przekaźniki na nowe zintegrowane zabezpieczenia mikroprocesorowe.
Ponadto, w celu zaspokojenia potrzeb klienta zapewniamy niezbędne usługi inżynieryjne, dokumentację, oprogramowanie przekaźników oraz rozruch.

5. Montaż obiektowy

Nasz zespól serwisowy oferuje montaż obiektowy rozdzielnic SN obecnie dostępnych na rynku. Specjalizujemy się w montażu rozdzielnic przedziałowych łukoochronnych krajowych producentów.

Opinie naszych klientów